Иргэдийн даатгал

Иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Хаан даатгал ХХК нь 2012 онд үндэсний хөрөнгө оруулагч нар үүсэн байгуулсан бөгөөд даатгалын зах зээл дээр 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид энэ хугацаанд  харилцагч байгууллага, иргэддээ даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ, эрсдэлийн удирдлагын зөвлөгөөг үзүүлж, хураамжийн орлого, нөөц сан, эрсдэл даах чадвараа жил бүр ахиулсаар ирлээ.

Байгуулагдсан цагаасаа хойш 1,000 гаруй аж ахуйн нэгж, 100,000 гаруй иргэдэд даатгалын шуурхай үйлчилгээг хүргэн нөхөн төлбөрийн өсөлтөөрөө салбартаа тэргүүлэх хэмжээнд байна.


Гадаадад аялагчийн даатгал
Гадаадад аялагчийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Жолоочийн хариуцлагын даатгал
Жолоочийн хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй

Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Орон сууцны иж бүрэн даатгал
Орон сууцны иж бүрэн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Дотоод аяллын даатгал
Дотоод аяллын даатгал

Дэлгэрэнгүй

Хязгааргүй сайн дурын жолоочийн
Хязгааргүй сайн дурын жолоочийн

Дэлгэрэнгүй