Нээлттэй ажлын байр

Та нээлттэй зарласан ажлын байранд өргөдөл гаргах бол манай Хүний нөөцийн бодлоготой танилцана уу.

Бид зөвхөн өдөр тутмын сонинууд, өөрийн цахим хуудсаар нээлттэй зарласан ажлын байранд өргөдөл хүлээж авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох учир тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу. Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

Ажлын байрны нэр Эхлэх өдөр Дуусах өдөр
Нягтлан бодогч 2018.05.15 2018.09.31
Төслийн удирдагч 2018.05.15 2018.09.31
График дизайнер 2018.05.15 2018.09.31
Хүний нөөцийн менежер 2018.05.15 2018.09.31
Шууд борлуулалтын ажилтан 2018.05.15 2018.09.31
Шуурхай албаны ажилтан 2018.05.15 2018.09.31
Дата аналист 2018.05.15 2018.09.31
Теллер 2018.05.15 2018.09.31
Сувгийн удирдлагын менежер 2018.05.15 2018.09.31
Сошиал ПиАр менежер 2018.05.15 2018.09.31
Салбарын захирал /орон нутгийн салбарын/ 2018.05.15 2018.09.31
Оффис менежер 2018.05.15 2018.09.31