Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

Та даатгалын тохиолдлын үед дараах арга хэмжээг авч, даатгалын шуурхай албаны утаснаас заавар, зөвлөгөөг авна.

 

 

Даатгалын тохиолдлын улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд яаралтай эмнэлгийн тусламж дуудах - Утас: 103

Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд руу нэн даруй мэдэгдэн, дуудлага өгч акт, дүгнэлт тогтоолгох

  • Замын цагдаа - 102 
  • -Гал команд - 101 
  • Онцгой - 105

Даатгалын шуурхай албанд нэн даруй мэдэгдэх – Утас: 70003000, 70000808, 75757588

Хохирол болон орчин нөхцлийг харуулсан фото зураг, бичлэг хийх.