Аяллын эрүүл мэндийн даатгал

ОЛОН УЛСЫН АЯЛЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Энэхүү даатгал нь Standard & Poor- ийн АА зэрэглэлтэй MAPFRE ASISTENCIA S.A компанийн хамгаалалттай бөгөөд та албан болон хувийн ажлаар ганцаараа эсвэл гэр бүл, хамт олноороо гадаад улс оронд зорчин явах үед даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд гэнэтийн өвчлөл болон ослын улмаас учирч болох аливаа эрсдэлээс үүдэн гарах эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг нөхөн төлнө.

Манай даатгалын давуу талууд:

  • 24 цагийн турш дэлхийн аль ч улс оронд үйлчилнэ.
  • Дэлхийн бүх улс оронд сүлжээтэй Mapfre Asistencia компани биднийг төлөөлж газар дээр нь үйлчилгээ үзүүлнэ.
  • 100% Давхар даатгалын хамгаалалттай.
  • Даатгалын үнэлгээг сонгох боломжтой.
  • Иж бүрэн даатгалын хамгаалалттай.
  • Үнэ төлбөргүй нэмэлт үйлчилгээтэй.

Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Даатгуулагч гадаад улс оронд зорчин явах үедээ гэнэтийн өвчлөл болон гэнэтийн осолд орж эмчлүүлэхэд гарсан нийт зардлыг нөхөн төлөх даатгалын үнэлгээний дээд хэмжээ дараах байдалтай байх ба даатгуулагч өөрөө сонгоно.

  • USD 20'000
  • USD 50'000

Даатгалын хураамж

Даатгалын хураамжийг таны зорчих орон болон аялах хугацаа, сонгосон хамгаалалтаас хамааруулан тооцно.