Удирдлагын баг

Ж.БАЯРСАЙХАН | ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

"Ноён    Ж.Баярсайхан    нь    Шинжлэх    Ухаан    Техникийн    Их    сургуулийг    механик    инженер    мэргэжлээр,    Хан-Уул    дээд    сургуулийг    Бизнесийн    Удирдлага    мэргэжлээр    тус    тус    төгссөн    бөгөөд    “Барилгын    цэргийн    засварын    механикийн    завод”,    “Авто-Импекс”    ХК,    “Засагтхан    Стоунс“    ХХК,    “Лет    Форекс    ББСБ”    ХХК    зэрэг    компаниудад    удирдах    албан    тушаал    хашиж    байсан.    Тэрээр    “Хаан    Даатгал”    ХХК-ийн    үүсгэн    байгуулагч    нарын    нэг    бөгөөд    гүйцэтгэх    захирлын    албан    тушаал    хашиж    байна.

Т.БАТ-ӨЛЗИЙ | ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ 

"Ноён    Т.Бат-Өлзий    нь    Монгол    Улсын    Их    Сургуулийн    Эдийн    Засгийн    Сургуулийг    Санхүүгийн    менежмент    мэргэжлээр    бизнесийн    удирдлагын    бакалавр    зэрэгтэйгээр    төгссөн.    Тэрээр    Голомт    банк,    М-Си-Эс    Холдинг    компаниудад    хүний    нөөцийн    удирлагын    чиглэлээр,    Монгол    Даатгал    компанид    байгууллагын    даатгал,    андеррайтингийн    чиглэлээр    удирдах    албан    тушаалыг    тус    тус    хашиж    байсан    ба    Би    Ди    Ар    Холдинг    компанийн    Төлөөлөн    удирдах    зөвлөлийн    даргын    албан    тушаалыг    хашдаг.        2017    оноос    Хаан    Даатгал    компанийн    Тэргүүн    дэд    захирлаар    ажиллаж    байна.

Д.ЖАРГАЛ | ДЭД ЗАХИРАЛ, Даатгалын Газрын Захирал 

"Хатагтай    Д.Жаргал    нь    Мандах    Бүртгэл    Дээд    Сургуулийг    Нягтлан    бодогч    мэргэжлээр    бизнесийн    удирдлагын    бакалавр    зэрэгтэйгээр    төгссөн.    Тэрээр    Баянгол    зочид    буудал,    болон    “Таван    богд    трейд”    ХХК-д    нягтлан    бодогч,    Монгол    Даатгал    компанид    Нягтлан    бодогч,    Нөхөн    төлбөрийн    менежер,    Ерөнхий    менежер,    Андеррайтер    зэрэг    албан    тушаалуудад    ажиллаж    байсан    ба    Монголын    даатгалын    салбарт    14    жил    ажилласан    туршлагатай    боловсон    хүчин    юм.    2017    оноос    Хаан    Даатгал    компанийн    Дэд    захирал,    Даатгалын    газрын    захирлын    албан    тушаал    хашиж    байна.    

Т.БААСАНЖАВ | ДЭД ЗАХИРАЛ, Үйл Ажиллагааны Газрын Захирал 

"Ноён    Т.Баасанжав    нь    Японы    Кобэ    Их    Сургуулийг    эдийн    засгийн    бакалавр,    Хитоцубаши    Их    Сургуулийг    эдийн    засгийн    онол,    статистикч    мэргэжлээр    магистр,        АНУ-ын    Рочестерийн    Их    Сургуулийг    эдийн    засгийн    магистр    зэрэгтэйгээр    төгссөн.    Тэрээр        Хитоцубаши    Их    Сургууль,    Рочестерийн    Их    сургуулиудад    Профессорын    туслах,    Судалгааны    туслах    ажилтан,        Хөдөө    аж    ахуйн    биржийн    арилжааны    албаны    захирал    зэрэг    албан    тушаал    тус    тус    хашиж    байсан.    2017    оноос    Хаан    Даатгал    компанийн    Дэд    Захирал,    Үйл    ажиллагааны    газрын    захирлаар    ажиллаж    байна.